Muziek daar te brengen waar het geen luxe maar Noodzaak is.

Het doel van de Stichting:

Het ontwikkelen en realiseren van innovatieve oplossingen waarmee
muziek kan worden ingezet in de zorg voor mensen met dementie.

Het verminderen van de werkdruk in de dementie-zorg 

Het verhogen van het welzijn van mensen met dementie.

Bewustwording vergroten van de kracht van muziek, 

Muziekoptredens verzorgen voor zorg-afhankelijke mensen.

Onze Missie:

Het welzijn van mensen met dementie verhogen door het technisch mogelijk
te maken dat verzorgende op simpele wijze gepersonaliseerde afspeellijsten
kunnen inzetten bij de zorg voor mensen met dementie.

De zorgzwaarte van mantelzorgers en verzorgende verminderen door kennis
te verspreiden “hoe muziek in te zetten als een volwaardige zorg-instrument”

Visie:

Als stichting vinden wij dat iedereen met dementie recht heeft op zijn eigen favoriete muziek, en dat de juiste muziek de werkdruk en zorgzwaarte verminderd zowel in de thuis situatie als in zorginstellingen.

Ambitie

De stichting streeft ernaar dat ieder persoon in een Nederlandse zorginstelling kan beschikken over een eigen Joy, welke gevuld is met zijn eigen persoonlijke favoriete muziek.

Het verminderen van de werkdruk in de dementiezorg, doormiddel van het inzetten van gepersonaliseerde playlisten. Hiermee indirect een besparing te realiseren op de nationale zorgkosten

Ondersteun ons met een donatie

BedragIntressant ? Vertel het verder ....

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Het bestuur van de Stichting

Ignar Rip

Voorzitter

Irma van Hattum

Secretaris

Dimitry Jacobs

Penningmeester

Het Bestuur
Voorzitter: Ignar Rip
Secretaris: Irma van Hattem 
Penningmeester: Dimitry Jacobs 

Bestuurders ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor hun werk

Algemene gegevens:
Statutaire naam: Stichting MuziekGeluk
Fiscaal nummer: (RSIN) 861266547
KvK nummer: 78111285

adres: Dillenburg 204, te Doorwerth
Telefoonnummer: 06 28 0239 79

E-mail: info@muziekgeluk.nl
Bankrekening: NL82 RABO 0357 7279 83